Jaka jest najlepsza organizacja nurkowa? Jakie są różnice w federacjach nurkowych?

Organizacje nurkowe zajmują się szkoleniem instruktorów oraz przygotowywaniem programów kursów nurkowania. Przed rozpoczęciem nauki przyszły nurek musi podjąć decyzję w jakiej organizacji chce zrobić swoje kursy nurkowania. Dla kogoś, kto nie ma jeszcze żadnego doświadczenia nurkowego, taki wybór może stanowić duże wyzwanie. Dlatego przygotwaliśmy porównanie różnych organizacji nurkowych.

Wraz z wynalezieniem nowoczesnego sprzętu oddechowego, nurkowanie stało się dostępne właściwie dla każdego. Eksploracja podwodnego świata przestała być związana tylko z wojskiem lub skomplikowanymi pracami podwodnymi. Aby usystematyzować sposoby szkolenia oraz procedur nurkowych, zaczeły powstawać pierwsze organizacje zrzeszające nurków.

Wszystkie te federacje, niezależnie czy początkowo były organizacjami non-profit, czy prywatnymi przedsięwzięciami, miały na celu rozwój nurkowania na świecie. Najwięcej organizacji nurkowych powstało w Stanach Zjednoczonych, jednak prawie każdy kraj na świecie ma swoją odmianę organizacji nurkowej. Niektóre z nich są znane na całym świecie, a inne pozostały loklanymi grupami.

Jakie są organizacje nurkowe?

Każda federacja nurkowa jest do siebie podobna i celem każdej z nich jest uczenie zasad bezpiecznego nurkowania. I tak naprawdę nie ma znaczenia jaką organizację nurkowania wybierzesz, gdyż to instruktor będzie przekazywał ci wiedzę, a nie logo… Nie mniej jednak, aby ułatwić ci decyzję dotyczącą wyboru federacji nurkowej, przygotowaliśmy krótki opis najpopularniejszych organizacji nurkowych.

PADI (Professional Association of Diving Instructors)

federacje nurkowe padi kostaryka

Organizacja PADI została założona w Stanach Zjednoczonych w 1967 roku przez Johna Crowina i Ralpha Ericsona. Jest to obecnie największa organizacja nurkowa na świecie, która rozwija wiele własnych programów oraz prowadzi badania. Celem założenia tej organizacji nurkowej było propagowanie nurkowania. Jednak ze względu na fakt, że jest to przedsięwzięcie biznesowe, wszystko toczyło się znacznie sprawniej i szybciej niż w innych organizacjach.

Dzięki temu PADI opracowało modułowy system szkolenia i wprowadziło jednolity standard wszystkich kursów. Oprócz tego, na podstawie badań wprowadzano standardy bezpiecznego nurkowania, jak na przykłąd te dotyczące bezpiecznej prędkości wynurzania. Trzeba przyznać, że organizacja ta szybko opanowała rynek nurkowy i kolejne centra przystępowały do PADI. Dzięki temu centra nurkowe PADI są obecne w ponad 180 krajach świata. Aż  130 000 instruktorów i divemasterów posiada zawodowe uprawnienia wydane przez PADI, a 70% wszystkich certyfikatów nurkowych na świecie wydawanych jest właśnie przez PADI. 

Strona internetowa: PADI.com

CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques)

federacje nurkowe Jaka jest najlepsza organizacja nurkowa CMAS

CMAS – Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej. Organizacja ta powstała na kongresie w Monaco w w 1959 r. jako organizacja non-profit. Siedzibą tej federacji nurkowej jest Paryż, a pierwszym prezesem był sławny Jacques-Yves Cousteau. CMAS miał wspierać rozwój nurkowania i ujednolić standardy szkolenia, jednak w tym temacie pozostawiono federacjom poszczególnych państw dużą dowolność.

Licencje nurkowe federacji CMAS są rozpoznawalne na całym świecie, więc nie ma żadnego problemu z nurkowaniem z takimi uprawnieniami. Podobnie jak w przypadku innych federacji nurkowych, nie ma problemu z kontynuowaniem szkolenia w innej organizacji.

Strona internetowa: CMAS.org

SSI (Scuba Schools International)

federacje nurkowe SSI Jaka jest najlepsza organizacja nurkowa

Federacja nurkowa SSI została stworzona w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, aby oferować swoim klientom pełen zakres szkoleń i sprzedaży sprzętu. W 1999 r. SSI połączyła się z National Association of Scuba Diving Schools (NASDS), która to organizacja miała większą rozpoznawalność. Instruktorzy federacji nurkowej SSI mogą szkolić jedynie w autoryzowanych przez SSI centrach nurkowych, co ma wpływ na dostępność szkoleń w miejscach mniej rozwiniętych. 

System szkolenia jest zbliżony do programów innych organizacji nurkowych, a standardy szkoleniowe są jasno opracowane i obowiązują na całym świecie. Organizacja nurkowa SSI jest obecnie znana na całym świecie i jej certyfikaty są uznawane w każdym centrum nurkowym. Nie ma również problemu z kontunuowaniem szkolenia w innej organizacji. 

Strona internetowa: DIVESSI.com

IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers)

federacje nurkowe IANTD Jaka jest najlepsza organizacja nurkowa

Federacja IANTD powstała w 1991 r. i jako pierwsza organizacja nurkowa wprowadziła do swoich szkoleń nitrox, a później trimix. Organizacja ta jest bardziej ukierunkowana na szkolenie techniczne i nawet kursy rekreacyjne są traktowane bardziej jako wstęp do nurkowania technicznego.

Standardy szkolenia są bardziej rozbudowane i mogą wydawać się bardziej skomplikowane. W IANTD wymagania sprzętowe są większe niż w przypadku innych organizacji, a program podstawowego szkolenia jest bardziej rozbudowany.

Strona internetowa: IANTD.com

NAUI (The National Association of Underwater Instructors)

Jakie są różnice w federacjach nurkowych federacje nurkowe NAUI

Federacja nurkowa NAUI zostałą utworzona w Kalifornii w roku 1961. Głównym założeniem powołania tej organizacji nurkowej było stworzenie programu bezpiecznych szkoleń dla nurków. W tamtych czasach dochodziło do wielu wypadków, ponieważ nurkowie często nie posiadali odpoiwedniego przeszkolenia i używali niesprawdzonego sprzętu. Z biegiem czasu organizacja rozpoczęła działalność poza terenem Stanów Zjednoczonych i NAUI zostało przekształcone w organizację międzynarodową. Dopiero w 2001 roku zakończono proces tworzenia zintegrowanych programów szkoleniowych i wprowadzono obowiązujące do dziś standardy. Federacja NAUI jest rozpoznawalna na całym świecie, a jej licencje są uznawane przez wszystkie centra nurkowe. 

Strona internetowa: NAUI.org

RAID (The Rebreather Association of International Divers)

Jakie są różnice w federacjach nurkowych federacje nurkowe RAID

RAID to organizacja założona w 2007 roku w celu szkolenia nurków korzystających z urządzeń typu Rebreather. Od tego czasu federacja rozszerzyła zakres szkoleń o podstawowe kursy nurkowania, jak również o kursy freediving oraz kursy nurkowania technicznego. 

Strona internetowa: DIVERAID.com

Czy są inne organizacje szkolące nurków?

Podane powyżej federacje nurkowe są obecnie największymi na świecie i każde centrum nurkowe doskonale je zna. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych organizacji nurkowych. Jest ich bardzo dużo i wymienienie takich jak TDI/SDI. PSAI, GUE, czy CEDIP z pewnością nie będzie kompletną listą. Nie mnie jednak, jako przyszły nurek musisz zrozumieć jedno. To jakie logo będziesz miał na swojej karcie jest zupełnie nieistotne. Najważniejsze są twoje umiejętności nurkowe oraz przygotowanie. Dlatego najważniejszym wyborem jaki musisz dokonać jest wybór instruktora. To własnie od instruktora nurkowania zależy, czy nauczysz się poprawnego i bezpiecznego nurkowania. 

Organizacja nurkowa dla osób z niepełnosprawnością

Najwspanialsze w nurkowaniu jest to, że każdy może tego spróbować. Jest to jeden z niewielu sportów, gdzie wszelkie niepełnosprawności przestają mieć znaczenie. Dlatego tak bardzo polecaną aktywnością dla osób z niepełnosprawnością jest nurkowanie. Oczywiście w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, trzeba przygotować inne standardy, a czasem również zmodyfikować sprzęt do nurkowania. Dlatego powstały organizacje nurkowe, które zajmują się zagadnieniem nurkowania osób z niepełnosprawnością. W Costa Rica Divers wspieramy te projekty i chcemy propagować nurkowanie jako sposób rekreacji oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością. 

HSA (Handicapped Scuba Association)

federacje nurkowe HSA nurkowanie niepełnosprawnych

HSA – Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych – jest to organizacja, któa powstała w Stanach Zjednoczonych w 1981 roku i jej celem jest szkolenie osób z niepełnosprawnością. Jest to organizacja non-profit, która opracowała standardy szkolenia osób niepełnosprawnych. Standardy te są obecnie stosowan na całym świecie. Certyfikaty nurkowe wydane przez HSA są uznawane we wszystkich centrach nurkowych.

Strona internetowa: HSASCUBA.com

IAHD (International Association for Handicapped Divers)

federacje nurkowe IAHD nurkowanie niepełnosprawnych

IAHD to organizacja non-profit z siedzibą w Holandii. Organizacja została w celu promowania, rozwijania i prowadzenia programów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych. Federacja nurkowa IAHD oferuje kursy dla osób z fizycznymi lub umysłowymi niepełnosprawnościami. Organizacja szkoli rónież instruktorów do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ponieważ IAHD jest fundacją non-profit, wszyscy członkowie zarządu są wolontariuszami, podobnie jak lokalni członkowie na całym świecie.

Strona internetowa: IAHD.org

Jaka jest najlepsza organizacja nurkowa?

Najlepsza organizacja nurkowa to ta, która szkoli swoich instruktorów zgodnie z wysokimi stadardami, rozwija wiedzę o nurkowaniu oraz jest obecna i znana w środowisku nurkowym. Jak widzisz każda z wymienionych wcześniej organizacji spełnia te kryteria. Ciągle powstają też nowe projekty, których celem jest sukces biznesowy w świecie nurkowania. Bo musimy powiedzieć sobie jasno, że nurkowanie to ogromny biznes i każda federacja nurkowa chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej członków, gdyż to przekłada się na zyski. Dlatego jeszce raz podkreślamy – najważniejszy jest instruktor i jego podejście do szkolenia, a nie logo jakie ma na koszulce. 

Do jakiej organizacji nurkowej należy Costa Rica Divers?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, logo jest mniej istotne od umiejętności. Nie mniej jednak, nasze centrum nurkowe należy do największej federacji nurkowania PADI, ponieważ standardy szkolenia oraz wsparcie pozwala nam prowadzić szkoleni na najwyższym poziomie. Wybierając centrum szkoleniowe pamiętaj, że jako klient masz prawo wymagać wysokiego standardu szkolenia. Dlatego w naszym centrum nie idziemy na żadne skróty. Wiesz dlaczego? Ponieważ dla nas nie jesteś tylko klientem, ale przyszłym partnerem w projektach nurkowych. Chcemy mieć pewność, że jesteś dobrze wyszkolony. 

 

CZYTAJ TAKŻE ⤵


Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość na WhatsApp lub e-mail. Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.

(506) 6438-1691

[email protected]