Co to jest Nitrox, EANx? Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu.

Co to jest Nitrox, EANx? Wszystko o nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu.

Podczas nurkowania korzystasz z butli z gazem do oddychania. Na początku swojej przygody z nurkowaniem będziesz korzystać tylko ze zwykłego powietrza. Jednak na tym się nie kończy. W butli nurkowej mogą znajdować się inne gazy oddechowe, a nitrox jest jednym z najpopularniejszych. Dziś wyjaśnię ci, czym jest wzbogacone powietrze.

Nitrox, EANx, powietrze wzbogacone to nazwy tej samej mieszaniny gazów. Służą do oznaczania mieszanin oddechowych o podwyższonej zawartości tlenu. Jak zapewne wiesz, w powietrzu mamy około 21% tlenu, 78% azotu w tlenie i 1% innych gazów. Do różnych typów nurkowań stosuje się mieszanki o różnym poziomie tlenu. Inny gaz będzie używany przez nurków rekreacyjnych, inny przez nurków technicznych.

Oznaczenie butli z gazem nitroksowym (EAN).

Nitrox stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które nie są odpowiednio przeszkolone. Potrzebujemy tlenu do życia, ale może być on też niebezpieczny. Dlatego nie możesz używać butli EAN bez uprzedniego przeszkolenia. Gaz, który masz w butli jest sprężony, tj. wtłaczany pod wysokim ciśnieniem. Podczas nurkowania oddychasz gazem pod zwiększonym ciśnieniem, a to zwiększone ciśnienie może być niebezpieczne dla osób nieprzeszkolonych.

Dlatego wszystkie butle do nurkowania zawierające gaz inny niż powietrze muszą być oznakowane. Pamiętaj, że nie możesz używać butli z gazem na innym poziomie niż poziom wyszkolenia. Nawet jeśli są na tej samej łodzi, nie oznacza to, że są przeznaczone dla ciebie. W razie wątpliwości zawsze zapytaj instruktora.

Naklejka na butlę do nurkowania z nitroxem

Jak powiedziałem wcześniej, wszystkie butle do nurkowania, które mają mieszankę oddechową inną niż zwykłe powietrze, muszą być specjalnie oznakowane. Butle z nitroxem są zaznaczone na zielono i żółto. Zwykle jest to duża naklejka informująca, że ​​w środku jest wzbogacone powietrze. Ważne jest, aby naklejka była duża, wyraźna, widoczna ze wszystkich stron dla wszystkich nurków. Możesz zobaczyć tę etykietę poniżej.

nitrox-ean co to za kurs
Naklejka Nitrox EAN

Jakie informacje muszą znajdować się na butli z gazem Nitroks?

Wiesz już, jak powinna wyglądać naklejka na butlę do nurkowania. Teraz powiedzmy sobie, jakie informacje powinna zawierać taka naklejka. Na poniższym obrazku możesz zobaczyć, jak wygląda profesjonalna etykieta.

Naklejka ean-nitrox
Etykieta informacyjna dotycząca gazu Nitroks

Każda butla nurkowa wypełniona wzbogaconym powietrzem powinna zawierać następujące informacje:

  • Data napełnienia: data napełnienia / przygotowania mieszanki
  • Tlen%: procent tlenu w mieszance
  • Bar / PSI: ciśnienie gazu w butli
  • MOD: maksymalna głębokość, na której można nurkować na danej mieszance – MOD (maksymalna głębokość operacyjna)
  • Przygotowane przez: dane osoby, która analizowała mieszaninę po przygotowaniu
  • Nurek: dane nurka, który będzie używał tej mieszanki

Jak widać, obowiązkowe jest podpisanie zbiornika imieniem osoby, która będzie nurkować z tym zbiornikiem. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy nurek jest odpowiedzialny za analizę gazu w zbiorniku. Na kursie Enriched Air Nitrox uczymy między innymi prawidłowej analizy mieszanki.

Służy do tego analizator tlenu, który jest w stanie podać dokładną zawartość procentową tlenu w analizowanym gazie. Warto zaznaczyć, że każdy nurek powinien obowiązkowo analizować gaz przed rozpoczęciem każdego nurkowania. Pamiętaj – jesteś odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Nikt inny.

Co to jest MOD – maksymalna głębokość operacyjna?

MOD, Maximum Operating Depth, tj. Maksymalna głębokość operacyjna. Jest to maksymalna głębokość dozwolona dla danej mieszanki oddechowej. MOD określa głębokość w metrach lub stopach, na której ciśnienie parcjalne tlenu osiąga maksymalną dopuszczalną wartość.

Jest to bardzo ważne dla twojego bezpieczeństwa, ponieważ przekroczenie maksymalnego ciśnienia parcjalnego może prowadzić do zatrucia tlenem. W nurkowaniu rekreacyjnym maksymalne dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 1,4 ATA dla normalnego (rekreacyjnego) nurkowania i 1,6 ATA dla przystanków dekompresyjnych.

MOD można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

mod-calculating-rule

gdzie:

MOD – Maksymalna głębokość robocza

FO2 – procent tlenu w mieszaninie

PpO2max – maksymalne założone ciśnienie parcjalne tlenu

Obliczając MOD, zawsze używaj wartości mniejszej niż dopuszczalna wartość. Wyższa wartość (1,6 ATA) jest używana w sytuacjach awaryjnych lub podczas przystanków dekompresyjnych. Po obliczeniu MOD dla różnych gazów można zauważyć, że im wyższa zawartość tlenu w mieszance oddechowej, tym mniejsza maksymalna głębokość.

Mieszanka oddechowa MOD (1.4 ATA) MOD (1.6 ATA)
Powietrze 21% 56 m. 66 m.
NITROX 32% 33 m. 40 m.
NITROX 36% 28 m. 34 m.
NITROX 50% 18 m. 21 m.
Tlen 100% 4 m. 6 m.

Jakiego rodzaju nitroksu mogę używać podczas nurkowania rekreacyjnego?

Zgodnie ze standardami PADI maksymalna zawartość tlenu w mieszance oddechowej może wynosić 40%. To jest limit, który dotyczy nurków rekreacyjnych. Kwalifikacje do nurkowania na wzbogaconym powietrzu można uzyskać na kursie nurkowania PADI Enriched Air Nitrox. Możesz zrobić ten kurs w jeden lub dwa dni.

Po jego ukończeniu otrzymasz licencję nurka nitroxowego. Dzięki tej licencji można używać wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu w przedziale 22% – 40%. W praktyce jednak najczęściej będziesz używał EAN32 i EAN36.

Co daje nam zastosowanie wzbogaconego powietrza Nitrox?

Największą wymierną korzyścią, jaką daje nam nitrox, jest możliwość wydłużenia czasu nurkowania. Podczas nurkowań rekreacyjnych z użyciem nitroksu jesteśmy mniej narażeni na wystąpienie choroby dekompresyjnej. Część azotu zostaje zastąpiona tlenem, dzięki czemu mniejsza ilość azotu rozpuszcza się w naszych tkankach. Teoretycznie nurkowanie na Nitroxie jest bezpieczniejsze, jeśli chodzi o możliwość wystąpienia choroby dekompresyjnej.

Wzbogacone powietrze Nitrox 32% i 36%

Wspomniałem już, że Nitrox 32% i 36% to najpopularniejszy gaz wśród nurków rekreacyjnych. Myślę, że ta popularność w dużej mierze wynika zarówno z dostępności w bazach nurkowych, jak i przystępnej ceny.

Stosowanie wzbogaconego powietrza pozwala wydłużyć czas nurkowania, ale jednocześnie ogranicza maksymalną głębokość, na jakiej można nurkować. Pamiętaj o ogólnej zasadzie – im wyższa zawartość tlenu, tym mniejsza maksymalna głębokość. Widać to wyraźnie w tej tabeli, w której podano maksymalną głębokość dla różnych rodzajów gazów:

Głębokość / Gaz Powietrze 21% EAN 32% EAN 36%
18 metrów 56 minut 95 minut 125 minut
22 metrów 37 minut 60 minut 70 minut
30 metrów 20 minut 30 minut 35 minut

Różne rodzaje mieszanin nitroksowych

Jako nurek rekreacyjny będziesz używał wzbogaconego powietrza zgodnie z tym, czego nauczyłeś się podczas kursu. Warto jednak wspomnieć, że nie są to wszystkie mieszanki nitroksowe używane w nurkowaniu. Możemy wyróżnić kilka rodzajów wzbogaconego powietrza:

Hypoxic – jest to mieszanina uboższa w tlen w porównaniu z powietrzem. Procent tlenu jest mniejszy niż 21%
Normoxic – nazwa techniczna zwykłego powietrza. Zawartość tlenu wynosi 21%
Hyperoxic – mieszanka bogatsza w tlen w stosunku do powietrza. Zawartość tlenu przekracza 21%. Ten rodzaj wzbogaconego powietrza można podzielić na tzw. „zimny ​​nitrox” i „gorący nitrox”.

Zimny ​​nitrox to gaz o zawartości tlenu w przedziale od 21% do 40%, przeznaczony głównie dla nurków rekreacyjnych. Aby można było używać takich mieszanin, sprzęt musi być tlenowo zgodny, tj. wykonany z materiałów odpornych na tlen. Większość regulatorów jest gotowa do pracy z takim gazem.

Gorący nitrox zawiera od 40% do 100% tlenu i jest używany głównie przez nurków technicznych do wykonywania dekompresji. W przypadku stosowania gorącego nitroksu sprzęt musi spełniać wymagania dotyczące czystości tlenowej. Do tego rodzaju gazu stosowane są specjalne regulatory.

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu – podsumowanie

Teraz wiesz, czym jest powietrze wzbogacone i czym różni się od zwykłego powietrza. Czy warto nurkować z Nitroxem? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Zmniejszona zawartość azotu pozwoli Ci dłużej przebywać pod wodą. A czy może być coś lepszego niż dodatkowe kilkanaście minut w podwodnym świecie?

Jeśli chcesz wyjechać na wakacje do ciepłego kraju na nurkowanie, chcesz spędzić jak najwięcej czasu pod wodą, prawda? To właśnie pozwala nurkować na wzbogaconym powietrzu. Dlaczego miałbyś go nie używać?

CZYTAJ TAKŻE ⤵

Masz pytania?

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość na WhatsApp lub e-mail. Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.

(506) 6438-1691

[email protected]

Please install and activate the "Woocommerce" plugin before using this item.